Tại sao nói đáy chậu nữ là một sàn chịu lực?   Trả lời: Vì đáy chậu nữ chính là thành dưới của ổ bụng. Gồm các mạc, các cơ và các dây chằng, gân tạo thành một sàn chịu lực, tính đàn hồi rất mạnh để nâng toàn bộ ruột, bàng quang, trực tràng, […]


Tại sao nói sa giãn âm đạo ảnh hưởng tới ham muốn và khoái cảm của người phụ nữ? Trả lời: Sa giãn âm đạo nằm trong tình trạng chung của hội chứng sa giãn sàn chậu. Khi giao hợp cơ ngồi hang, cơ hành xốp co thắt nhịp nhàng. Ngoài ra, cơ ngồi hang […]


Sự ổn định của vùng đáy chậu nữ do gân cơ nào quyết định?


Sa Giãn Âm Đạo (Tử Cung) Là Do Những Yếu Tố Nào?