Sự ổn định của vùng đáy chậu nữ do gân cơ nào quyết định?

Do trung tâm gân đáy chậu, đó là một nút gân nằm giữa ống hậu môn và hoành niệu dục. Kích thước khoảng 2 x 2cm, gân này khỏe, dai, chắc vì cấu tạo bởi tổ chức xơ. Tất cả các cơ, dây chằng nằm trong đáy chậu và cơ hậu môn đều bám vào đó. Nếu trung tâm gân này bị rách, giãn không phục hồi thì các cơ khác sẽ hoạt động kém hiệu quả, cho nên có thể nói trung tâm gân đáy chậu là chìa khóa của sự ổn định đáy chậu nữ.