Tại sao nói sa giãn âm đạo ảnh hưởng tới ham muốn và khoái cảm của người phụ nữ? Trả lời: Sa giãn âm đạo nằm trong tình trạng chung của hội chứng sa giãn sàn chậu. Khi giao hợp cơ ngồi hang, cơ hành xốp co thắt nhịp nhàng. Ngoài ra, cơ ngồi hang […]

Tại sao nói sa giãn âm đạo ảnh hưởng tới ham muốn và khoái cảm của người phụ nữ?

Trả lời: Sa giãn âm đạo nằm trong tình trạng chung của hội chứng sa giãn sàn chậu. Khi giao hợp cơ ngồi hang, cơ hành xốp co thắt nhịp nhàng. Ngoài ra, cơ ngồi hang có vai trò co kéo, tỳ đè làm cương âm vật. Còn cơ hành xốp là cơ chủ đạo làm co khít âm đạo (sau đẻ khu vực này thường hay bị tổn thương ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng cương, co thắt âm đạo nên ảnh hưởng đến ham muốn và kỹ năng dục tính.