Nhà thuốc tại Phú Thọ

1.Huyện Hạ Hòa

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Số 17 Khu 9, Xã Yên Luật 0917 942995

2.Thành phố Việt Trì

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Thanh Thúy Số Nhà 181, Quang Trung, Phường Nông Trang 0963 172403
2 Đức Thiện Số 214, Hàn Thuyên, Phường Tân Dân 0962 647246

3.Huyện Thanh Thủy

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Đức Trí Khu 5, Đồng Luận 0984155287

4.Huyện Phù Ninh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ SĐT (Click để gọi)
1 Quầy Thuốc Tân Quang Khu 6, An Đạo, Phù Ninh, Phú Thọ 0382125611

    Bạn không tìm thấy điểm bán phù hợp?

    Hãy cho chúng tôi biết bạn ở đâu bằng cách ĐĂNG KÝ ngay tại đây, các chuyên môn sẽ được tư vấn bệnh MIỄN PHÍ & hỗ trợ đặt hàng trực tuyến.